Här några exempel på Emblas tidigare produktioner:

Äventyr och vetenskap leder henne ut i rymden, sid 1, sid 2
Envisheten tog Mark i mål, sid 1
Nya mc-hjälmar med flygteknik, sid 1
Nytt flamskydd giftfritt, sid 1, sid 2
Stödbegärliga data måste hårdbevakas, sid 1, sid 2
Glada grisar i medicinens tjänst, sid 1, sid 2
 En bra text drar in läsaren snabbt i berättelsen, engagerar och berör. En kort nyhetstext som mest innehåller fakta kan också nå läsaren på ett känslomässigt plan om den skrivs på rätt sätt.

Om du inte har adobe acrobat reader måste du ladda ner det här.